KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Công nghệ thực phẩm

(15/02/2023)

Học kỳ

Mã HP

Tên học phần

Số TC

1

16TC

Học phần bắt buộc

14

F05010

Tiếng Anh 1

3

G05097

Tin học cơ sở (LT + TH)

3

Z05005

Triết học Mác – Lenin

3

A05027

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

C26011

Thực tập (kiến tập)

2

A05008

Giáo dục thể chất 1

-

Z06001

Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

-

Z06002

Công tác quốc phòng và an ninh

-

Học phần tự chọn

2

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

2

H05001

Sinh thái học môi trường

2

A05014

Logic học đại cương

2

2

15TC

Học phần bắt buộc

9

F05011

Tiếng Anh 2

3

A05005

Pháp luật đại cương

2

Z05006

Kinh tế chính trị Mác – Lenin

2

A06015

Hóa phân tích

2

A05009

Giáo dục thể chất 2

-

Z06003

Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

-

Z06004

Hiểu biết chung về quân, binh chủng

-

Học phần tự chọn

6

A05039

Vật lý đại cương (LT+TH)

3

A05041

Hoá đại cương A (LT+TH)

3

B07054

Quản trị sản xuất

3

B06009

Quản trị nguồn nhân lực

3

B06005

Marketing căn bản

3

3

21TC

Học phần bắt buộc

17

F05012

Tiếng Anh 3

3

Z05007

Chủ nghĩa xã hội Khoa học

2

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

C06001

Hóa sinh học thực phẩm

3

C26002

TH. Hóa sinh học thực phẩm

2

C06005

Vi sinh thực phẩm

3

C26006

TH. Vi sinh thực phẩm

2

A05010

Giáo dục thể chất 3

-

Học phần tự chọn

4

C26012

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

2

C06041

Vật lý thực phẩm

2

C26014

An toàn lao động

2

4

23TC

Học phần bắt buộc

23

C07008

Tiếng anh chuyên ngành

2

C26010

Văn hóa ẩm thực

2

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

2

C26009

Kỹ thuật nhiệt thực phẩm

4

C06008

Thiết kế và phân tích thí nghiệm

3

C27021

Độc chất thực phẩm

2

C06004

Hóa học thực phẩm

3

C07001

Nguyên liệu TP và CN sau thu hoạch

3

C27028

Xây dựng ý tưởng khởi nghiệp

2

5

22TC

Học phần bắt buộc

18

C06007

Thiết bị chế biến thực phẩm

3

C27002

Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm

2

C27003

TH. Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm

2

C07018

Thiết kế dây chuyền SXTP

2

C06003

Các quá trình cơ bản trong CBTP

4

C27015

Thiết kế và quảng cáo sản phẩm

3

C27016

Quản lý chất lượng và Luật thực phẩm

2

Học phần tự chọn

4

C07022

Dinh dưỡng học

2

C08002

Sản xuất sạch hơn trong CBTP

2

C07025

Phương pháp NCKH

2

C27030

Thực phẩm chức năng

2

C07020

Bao gói thực phẩm

2

C07017

Nước cấp – Nước thải

2

6

22TC

Học phần bắt buộc

22

C07021

Phụ gia thực phẩm

   2

C07006

CN chế biến đồ hộp thực phẩm

3

C27007

TH. CN chế biến đồ hộp thực phẩm

2

C27009

CN Chế biến bánh, kẹo

3

C27010

TH. Chế biến bánh, kẹo

2

C27013

Công nghệ chế biến lương thực

3

C27014

TH. CN chế biến lương thực

2

C27017

Công nghệ chế biến sản phẩm lên men truyền thống

3

C27018

TH. CNCB SP lên men truyền thống

2

7

21TC

Học phần bắt buộc

21

C07004

Công nghệ lạnh và lạnh đông TP

3

C27005

TH. CN lạnh và lạnh đông TP

2

C07013

Công nghệ chế biến đồ uống

3

C27012

TH. Công nghệ chế biến đồ uống

2

C07019

Thực tập ngành nghề

6

C27019

Công nghệ chế biến sản phẩm sấy

3

C27020

TH. CNCB sản phẩm sấy

2

8

10TC

Học phần bắt buộc

 

C28001

Khóa luận tốt nghiệp

10

Hoặc

C28004

Chuyên đề tốt nghiệp

8

C28003

Quản lý chuổi cung ứng thực phẩm

2