KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

(15/02/2023)

Học kỳ

Mã HP

Tên học phần

Số TC

1

(20 TC)

Học phần bắt buộc

20

Z05005

Triết học Mac-Lenin

3

Z05006

Kinh Tế chính trị Mac-Lenin

2

F05010

Tiếng Anh 1

3

A05030

Đại số tuyến tính

4

A05026

Giải tích

3

A05039

Vật lí đại cương (LT + TH)

3

A05005

Pháp luật đại cương

2

A05008

Giáo dục thể chất 1

-

Z05001

Đường lối Quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng Sản Việt Nam

-

Z05002

Công tác quốc phòng và an ninh

-

Học phần tự chọn

2

(21 TC)

Học phần bắt buộc

19

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Z05008

Lịch sử ĐCS Việt Nam

2

Z05007

Chủ nghĩa xã hội Khoa học

2

F05011

Tiếng Anh 2

3

A05031

Xác suất thống kê

3

G05097

Tin học cơ sở (LT + TH)

4

E06100

Nhập môn kỹ thuật điện tử

3

A05009

Giáo dục thể chất 2

-

Z05003

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

-

Z05004

Hiểu biết chung về Quân, binh chủng

-

Học phần tự chọn

2

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

2

A05014

Logic học đại cương

2

3

(19TC)

Học phần bắt buộc

19

F05012

Tiếng Anh 3

3

E06101

An toàn điện

2

E06102

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

E06103

Nguyên lí mạch điện 1

3

E06104

Thực hành nguyên lí mạch điện 1

1

E06105

Kỹ thuật số

3

E06106

Thực hành kỹ thuật số

1

E06107

Lập trình cho kỹ sư

3

E06108

Thực hành lập trình cho kỹ sư

1

A05010

Giáo dục thể chất 3

-

4

(22 TC)

Học phần bắt buộc

22

E06109

Nguyên lý mạch điện II

3

E06110

Thực hành nguyên lý mạch điện II

1

E06111

Tín hiệu và hệ thống

3

E06112

Thực hành Tín hiệu và hệ thống

1

E06113

Xử lý tín hiệu số

3

E06114

Thực hành Xử lý tín hiệu số

1

E06115

Cảm biến và thiết bị đo

3

E06116

Linh kiện điện tử

3

E06118

Toán kỹ thuật

4

5

(18 TC)

Học phần bắt buộc

18

E06119

Hệ thống vi xử lí

3

E06120

Thực hành Hệ thống vi xử lí

1

E06121

Mạch điện tử tương tự

3

E06122

Thực hành Mạch điện tử tương tự

1

E27101

Điện tử công suất và ứng dụng

3

E27102

Thực hành điện tử công suất và ứng dụng

1

E27103

Hệ thống điều khiển

3

E06117

Máy điện

3

6

(20 TC)

Học phần bắt buộc

17

E27105

Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

3

E27106

Thực hành điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

1

E27107

Hệ thông nhúng thời gian thực

3

E27108

Thực hành hệ thông nhúng thời gian thực

1

E27109

Lý thuyết điều khiển tự động

3

E27104

Điện tử công nghiệp

3

E27110

Tiếng Anh chuyên ngành

3

Học phần tự chọn

3

E27111

Mạng neuron nhân tạo

3

E27112

Hệ thống và thiết bị điện

3

E27113

Truyền động điện

3

E27114

Kỹ thuật Robot

3

E27115

Mạng không dây và di động

3

E27116

Mạch tích hợp

3

E27117

Kỹ thuật điều khiển tự động

3

E27118

Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển

3

E27119

Kỹ thuật chuyển mạch

3

E27120

CAD trong điện tử

3

7

(17 TC)

Học phần bắt buộc

14

E27121

Điều khiển logic có thể lập trình (PLC)

3

E27122

Thực hành Điều khiển logic có thể lập trình (PLC)

1

E27123

Mô hình hóa và mô phỏng

3

E27124

Thiết kế hệ thống số

3

E27125

Thực tập nghề nghiệp

4

Học phần tự chọn

3

E27111

Mạng neuron nhân tạo

3

E27112

Hệ thống và thiết bị điện

3

E27113

Truyền động điện

3

E27114

Kỹ thuật Robot

3

E27115

Mạng không dây và di động

3

E27116

Mạch tích hợp

3

E27117

Kỹ thuật điều khiển tự động

3

E27118

Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển

3

E27119

Kỹ thuật chuyển mạch

3

E27120

CAD trong điện tử

3

8

(14 TC)

E27126

Khoá luận tốt nghiệp

14