Thông tin tuyển sinh


Ngưỡng Đảm bảo chất lượng

(19/07/2022)

1. Đối với các ngành ngoài Sư phạm

- PT1: Từ 16 điểm trở lên, riêng các ngành ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường từ 15 điểm trở lên theo tổ hợp môn;

- PT2: Từ 14 điểm trở lên theo tổ hợp môn;

- PT3: Từ 550 điểm trở lên (theo thang điểm 1.200);

- PT4: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án.

2. Đối với các ngành Sư phạm

- PT1: T24 điểm trở lên theo tổ hợp môn và học lực lớp 12 phải đạt loại giỏi trở lên;

- PT2: Bằng ngưỡng ĐBCL đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định;

- PT3: Từ 710 điểm trở lên (theo thang điểm 1.200) và học lực lớp 12 phải đạt loại giỏi trở lên;

- PT4: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án.