Đại học chính quy


Hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GDĐT

22/07/2022

Dành cho thí sinh Tốt nghiệp năm 2023 và thí sinh TỰ DO

Danh sách thí sinh đạt mức điểm xét tuyển đợt 3 năm 2022

22/07/2022

Danh sách thí sinh đạt mức điểm xét tuyển đợt 3 năm 2022